Register

  • The password should be at least twelve characters long. To make it stronger, use upper and lower case letters, numbers, and symbols like ! " ? $ % ^ & )

Học Mọi Thứ!

Trực tuyến mọi lúc mọi nơi thử ngay!
Xem Thêm!

Học cùng nhau!

Học nhóm cùng bạn bè bạn đã thử!
Xem Thêm!
NHẬN ƯU ĐÃI!

MARKETING
VNMAR
Trần Ngọc Long
VNMAR.COM
NỀN TẢNG KIẾN THỨC
DIGITAL MARKETING VÀ ĐỜI SỐNG!
VNMAR.COM Website đầu tiên chia sẻ về kinh nghiệm sống kiến thức kinh doanh và tư vấn Digital Marketing cho doanh nghiệp, cá nh6n trực tuyến tại việt nam!
Liên Hệ +84 0707.404.361
Danh Mục Bài Học
Các Bài Học Hàng Đầu

Những bài học được ưa chuộng nhất nổi bật nhất! nào hãy cùng xem và học nhé!

Đăng Ký Nhận Ngay Ưu Đãi Giảm 40% Học Phí!

BEST OF THE BEST
Top Online Instructors

We’ll then ask you to tell us your current level of English or invite you to take our quick 20 minute placement test so we can make sure you start learning English.

589
589
Creative Events
147
147
Skilled Tutors
9k+
9k+
Online Courses
23k+
23k+
People Worldwide
DISCOVER NEWS
Read Our Blog

Explore learning tips, career advice. Unlock new opportunities with unlimited access.

#iguru_video_6010f1cfbdbfd .videobox_link{ background-color: rgba(255,255,255,0.2); border-color: transparent; }@media only screen and (max-width: 480px){ #iguru_spacer_6010f1cfc13ab .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6010f1cfc13ab .spacing_size-mobile{ display: block; } }#iguru_infobox_6010f1cfc3492 .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6010f1cfc3492 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6010f1cfc3492 .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6010f1cfc3492 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6010f1cfc3492 .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_6010f1cfc3492 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_6010f1cfc3492 .infobox_button { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6010f1cfc3492 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6010f1cfc3492 .infobox_button:before { background-color: rgba(255,255,255,0); }#iguru_infobox_6010f1cfc3492 .infobox_button:after { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6010f1cfc3492 .infobox_icon_container { background-image: url(https://vnmar.com/wp-content/uploads/2019/09/icon_bg-01.png); background-position: left top; background-repeat: no-repeat; }#iguru_infobox_6010f1cfc3492 .infobox_wrapper { padding-right: 40px !important; }#iguru_infobox_6010f1cfc3492 .infobox_icon_container { margin-bottom: 7px !important;margin-left: -14px !important; }#iguru_infobox_6010f1cfc441e .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6010f1cfc441e .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6010f1cfc441e .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6010f1cfc441e .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6010f1cfc441e .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_6010f1cfc441e .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_6010f1cfc441e .infobox_button { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6010f1cfc441e .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6010f1cfc441e .infobox_button:before { background-color: rgba(255,255,255,0); }#iguru_infobox_6010f1cfc441e .infobox_button:after { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6010f1cfc441e .infobox_icon_container { background-image: url(https://vnmar.com/wp-content/uploads/2019/09/icon_bg-02.png); background-position: left top; background-repeat: no-repeat; }#iguru_infobox_6010f1cfc441e .infobox_wrapper { padding-right: 40px !important; }#iguru_infobox_6010f1cfc441e .infobox_icon_container { margin-bottom: 7px !important;margin-left: -14px !important; }@media only screen and (max-width: 991px){ #iguru_spacer_6010f1cfc510d .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6010f1cfc510d .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 500px){ #iguru_spacer_6010f1cfc73b3 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6010f1cfc73b3 .spacing_size-mobile{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 992px){ #iguru_spacer_6010f1cfc7828 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6010f1cfc7828 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 991px){ #iguru_spacer_6010f1cfc7828 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6010f1cfc7828 .spacing_size-tablet{ display: block; } }#iguru_img_layer_6010f1cfc7d53 .img_layer_image_wrapper:nth-child(1) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 0ms; -moz-transition-delay: 0ms; -o-transition-delay: 0ms; transition-delay: 0ms;}#iguru_img_layer_6010f1cfc7d53 .img_layer_image_wrapper:nth-child(2) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 600ms; -moz-transition-delay: 600ms; -o-transition-delay: 600ms; transition-delay: 600ms;}#iguru_img_layer_6010f1cfc7d53 .img_layer_image_wrapper:nth-child(3) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 1200ms; -moz-transition-delay: 1200ms; -o-transition-delay: 1200ms; transition-delay: 1200ms;}#iguru_img_layer_6010f1cfc7d53 .img_layer_image_wrapper:nth-child(4) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 1800ms; -moz-transition-delay: 1800ms; -o-transition-delay: 1800ms; transition-delay: 1800ms;}@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_6010f1cfc9689 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6010f1cfc9689 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 992px){ #iguru_spacer_6010f1cfc9689 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6010f1cfc9689 .spacing_size-tablet{ display: block; } }#iguru_button_6010f1cfcaf13 .wgl_button_link { color: #ffffff; }#iguru_button_6010f1cfcaf13 .wgl_button_link:hover { color: #2c2c2c; }#iguru_button_6010f1cfcaf13 .wgl_button_link { border-color: #ff6d34; background-color: #ff6d34; }#iguru_button_6010f1cfcaf13 .wgl_button_link:hover { border-color: #ff6d34; background-color: #ffffff; }@media only screen and (max-width: 500px){ #iguru_spacer_6010f1cfcb403 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6010f1cfcb403 .spacing_size-mobile{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 500px){ #iguru_spacer_6010f1cfcb96f .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6010f1cfcb96f .spacing_size-mobile{ display: block; } }#courses_module_6010f1cfd7d54 .lp_course .course-title { font-size: 19px; line-height: 30px; }#iguru_button_6010f1cfe035b .wgl_button_link { color: #ffffff; }#iguru_button_6010f1cfe035b .wgl_button_link:hover { color: #2c2c2c; }#iguru_button_6010f1cfe035b .wgl_button_link { border-color: #00bda6; background-color: #00bda6; }#iguru_button_6010f1cfe035b .wgl_button_link:hover { border-color: #00bda6; background-color: #ffffff; }@media only screen and (max-width: 600px) { #extended_6010f1cfe0699{ display: none; } }#iguru_button_6010f1cfe7b05 .wgl_button_link { border-width: 2px; }#iguru_button_6010f1cfe7b05 .wgl_button_link { color: #ffffff; }#iguru_button_6010f1cfe7b05 .wgl_button_link:hover { color: #2c2c2c; }#iguru_button_6010f1cfe7b05 .wgl_button_link { border-color: transparent; background-color: #3a3f4b; }#iguru_button_6010f1cfe7b05 .wgl_button_link:hover { border-color: transparent; background-color: #ffffff; }#categories_module_6010f1cfe8445 .cat_name { color: #ffffff; }#categories_module_6010f1cfe8445 .cat_wrapper:hover .cat_name { color: #ffffff; }#categories_module_6010f1cfe8445 .cat_counter { color: #2c2c2c; }#categories_module_6010f1cfe8445 .cat_wrapper:hover .cat_counter { color: #ff6d34; }#categories_module_6010f1cfe8445 .cat_wrapper { background-color: rgba(25,32,50,0.5); }#categories_module_6010f1cfe8445 .cat_wrapper:hover { background-color: rgba(25,32,50,0.5); }#categories_module_6010f1cfe8445 .cat_wrapper { box-shadow: unset }#iguru_carousel_6010f1cfeafa7 .slick-arrow {border-color: #00bda6;background-color: rgba(36,41,55,0.6);box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_6010f1cfeafa7 .slick-arrow:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_6010f1cfeafa7 .slick-arrow:hover {background-color: rgba(36,41,55,0.6);box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_6010f1cfeafa7 .slick-arrow:hover:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_6010f1cfeafa7 .slick-arrow:hover:before {opacity: 0;}#iguru_button_6010f1cfec3eb .wgl_button_link { color: #00bda6; }#iguru_button_6010f1cfec3eb .wgl_button_link:hover { color: #ff6d34; }#iguru_button_6010f1cfec3eb .wgl_button_link { border-color: transparent; background-color: transparent; }#iguru_button_6010f1cfec3eb .wgl_button_link:hover { border-color: transparent; background-color: transparent; }#countdown_6010f1cfecc92 .countdown-amount {color: #2c2c2c;}#countdown_6010f1cfecc92 .countdown-amount:before,#countdown_6010f1cfecc92 .countdown-amount:after {background-color: #ff6d34;}#countdown_6010f1cfecc92 .countdown-period { color: #00bda6; }#countdown_6010f1cfecc92 .countdown-amount { font-size: 1em; }#countdown_6010f1cfecc92 .countdown-period{ font-size: 0.2em; }@media only screen and (max-width: 991px){ #iguru_spacer_6010f1cfed119 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6010f1cfed119 .spacing_size-tablet{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 600px) { #extended_6010f1d014792{ display: none; } }@media only screen and (max-width: 480px){ #iguru_spacer_6010f1d015191 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6010f1d015191 .spacing_size-tablet{ display: block; } }#iguru_counter_6010f1d015c25 .counter_title { color: #ffffff; }#iguru_counter_6010f1d015c25 .counter_value_wrapper, #iguru_counter_6010f1d015c25.layout_top .counter_content_wrapper { color: #ffffff; }#iguru_counter_6010f1d015c25:after { background-color: #50dbca; }#iguru_counter_6010f1d015c25 .counter_content_wrapper{padding-left: 17px !important;}#iguru_counter_6010f1d016497 .counter_title { color: #ffffff; }#iguru_counter_6010f1d016497 .counter_value_wrapper, #iguru_counter_6010f1d016497.layout_top .counter_content_wrapper { color: #ffffff; }#iguru_counter_6010f1d016497:after { background-color: #50dbca; }#iguru_counter_6010f1d016497 .counter_content_wrapper{padding-left: 17px !important;}#iguru_counter_6010f1d016cd7 .counter_title { color: #ffffff; }#iguru_counter_6010f1d016cd7 .counter_value_wrapper, #iguru_counter_6010f1d016cd7.layout_top .counter_content_wrapper { color: #ffffff; }#iguru_counter_6010f1d016cd7:after { background-color: #50dbca; }#iguru_counter_6010f1d016cd7 .counter_content_wrapper{padding-left: 17px !important;}#iguru_counter_6010f1d017483 .counter_title { color: #ffffff; }#iguru_counter_6010f1d017483 .counter_value_wrapper, #iguru_counter_6010f1d017483.layout_top .counter_content_wrapper { color: #ffffff; }#iguru_counter_6010f1d017483:after { background-color: #50dbca; }#iguru_counter_6010f1d017483 .counter_content_wrapper{padding-left: 17px !important;}@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_6010f1d018fff .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_6010f1d018fff .spacing_size-desktops{ display: block; } }#iguru_button_6010f1d0193f5 .wgl_button_link { border-width: 2px; }#iguru_button_6010f1d0193f5 .wgl_button_link { color: #ffffff; }#iguru_button_6010f1d0193f5 .wgl_button_link:hover { color: #2c2c2c; }#iguru_button_6010f1d0193f5 .wgl_button_link { border-color: #ff6d34; background-color: #ff6d34; }#iguru_button_6010f1d0193f5 .wgl_button_link:hover { border-color: #ff6d34; background-color: #ffffff; }#blog_module_6010f1d01eaa9.blog-posts .blog-post_title, #blog_module_6010f1d01eaa9.blog-posts .blog-post_title a { font-size:24px; line-height:36px; font-weight:800; }#iguru_soc_icon_wrap_6010f1d0278d7 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_6010f1d0278d7 a:hover{ background: transparent; border-color: #00bda6; }#iguru_soc_icon_wrap_6010f1d0278d7 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_6010f1d0278d7 a:hover{ color: #ffffff; }